• Αποστολή Newsletters

  Η intros.gr αναλαμβάνει για εσάς* να στείλει το περιεχόμενο του newsletter σας

  • Στους παραλήπτες που θέλετε
  • Στο χρόνο που επιθυμείτε
  • Τεχνικά άρτια
  • Με τη μεγαλύτερη διείσδυση

  και να σας παρέχει παρακολούθηση της αποστολής σε πραγματικό χρόνο (real time, online)

  *Όλες οι υπηρεσίες προσφέρονται μέσω του λογισμικού που διαχειρίζεται και υποστηρίζει η intros.gr

 • Δημιουργικός Σχεδιασμός Newsletter

  Μετατροπή .pdf σε .html

  Όλες οι υπηρεσίες μας με ενιαία χρέωση

Στείλτε το ενημερωτικό σας δελτίο γρήγορα και σωστά!

Αν αναζητάτε μια υπηρεσία αποστολής για τα ενημερωτικά σας δελτία, η οποία να μπορεί να σας διασφαλίσει την μέγιστη διείσδυση, και ταυτόχρονα να σας παρέχει σωστή, αναλυτική και ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για την αποστολή σας, η intros.gr είναι εδώ για να σας την προσφέρει, μέσω του λογισμικού της!