Λειτουργίες

Εδώ θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες, για τις δυνατότητες και τις επιπλέον εναλλακτικές, που παρέχει η πλατφόρμα, που διαχειρίζεται και υποστηρίζει η intros.gr, τόσο στις περιπτώσεις μεμονωμένης αποστολής όσο και στις περιπτώσεις περιοδικών αποστολών. Επίσης θα βρείτε τα στατιστικά στοιχεία που θα έχετε στην διάθεσή σας για κάθε αποστολή ανεξάρτητα αν είναι μεμονωμένη ή περιοδική.