Αρχική/Λειτουργίες/Στατιστικά στοιχεία αποστολής/Συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία αποστολής newsletter

Συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία αποστολής newsletter

Για κάθε ενημερωτικό δελτίο που αποστέλλουμε, ανεξάρτητα αν αφορά μεμονωμένη αποστολή ή τακτικές περιοδικές αποστολές, σας στέλνουμε ένα link ώστε να παρακολουθείτε την πορεία της αποστολής σας σε πραγματικό χρόνο (real time online).

Με μια ματιά μπορείτε να έχετε την εικόνα της αποστολής σας, μέσω της επισκόπησης της καμπάνια σας.  

Ξεκινήστε την επισκόπηση βλέποντας το μήνυμα που στείλαμε (προεπισκόπηση του μηνύματος). Μέσω αυτής της δυνατότητας μπορείτε να δείτε το μήνυμα όπως το παρέλαβαν οι πελάτες σας.

Συνεχίστε ελέγχοντας συγκεντρωτικά στοιχεία, όπως τα παρακάτω:

  • Αριθμό Παραληπτών
  • Μηνύματα που εστάλλησαν επιτυχώς
  • Πόσοι είδαν το Newsletter
  • Πόσοι είδαν τις παραπομπές
  • Πόσοι αποφάσισαν να διαγραφούν από την λίστα συνδρομητών σας
  • Πόσοι προώθησαν το Newsletter
  • Πόσες ήταν οι μη επιτυχημένες αποστολές

Την ανάλυση της επισκόπησης καθώς και περαιτέρω κινήσεις remarketing που μπορείτε να κάνετε στο μέλλον, θα τα βρείτε στο κομμάτι των Στατιστικών Στοιχείων Αποστολής στις Λειτουργίες του λογισμικού μας.