Αρχική/Λειτουργίες/Περιοδικές αποστολές/Προσωποποιήμενες αποστολές

Προσωποποιήμενες αποστολές

Τα μηνύματα που στέλνετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν χρειάζετε να είναι στατικά, ένα μήνυμα που πηγαίνει σε πολλούς παραλήπτες. Μπορείτε να προσωποποιήσετε το μήνυμα που στέλνετε σε κάθε παραλήπτη, όπως και να συμπεριλάβετε συγκεκριμένες παραπομπές για κάθε ένα από αυτούς.

Στην αποστολή σας προς την intros.gr, του περιεχομένου του ενημερωτικού σας δελτίου, ενημερώστε μας ποιό στοιχείο θα θέλατε να είναι προσωποποιημένο στο μήνυμά σας.

Υπάρχουν έτοιμες "ετικέτες" για κάποια στοιχεία που ήδη υποστηρίζει το λογισμικό όπως "Το όνομα", "Το επίθετο", "Το πλήρες όνομα", "η σημερινή ημερομηνία", "η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου", κ.α. Αυτές οι ετικέτες χρησιμοποιούνται στις περιπτώσεις μεμονωμένων αποστολών, με την προηπόθεση ότι το προσωπικό στοιχείο που θέλετε να χρησιμοποιήσουμε ώς ετικέτα υπάρχει μέσα στο αρχείο με τα στοιχεία παραληπτών που μας έχετε στείλει.

Στις περιπτώσεις τακτικών περιοδικών αποστολών, μπορούμε να δημιουργήσουμε και τις δικές σας προσωπικές ετικέτες, προσθέτοντας καινούργια πεδία στις φόρμες εγγραφής των συνδρομητών σας.

Αυτό θα σας βοηθήσει να έχετε πιό προσωποποιημένη επαφή με τους παραλήπτες των μηνυμάτων σας, που σαφώς δημιουργεί οικειότητα η οποία δουλεύει προς όφελος της δικής σας επιχείρησης. Με αυτόν τον τρόπο δηλώνεται ότι ο κάθε παραλήπτης του μηνήματός σας είναι σημαντικός για εσάς!