Ενέργειες Marketing και Remarketing

Η αποστολή ενημερωτικών δελτίων είναι ένα σημαντικό εργαλείο στην διαμόρφωση της στρατηγικής διαδικτυακού marketing κάθε εταιρείας.

Η διαμόρφωση και η προσαρμογή των επόμενων αποστολών newsletter, που γίνεται βάσει των συμπερασμάτων που προκύπτουν από τα στατιστικά στοιχεία των προηγούμενων αποστολών, εμπίπτουν σε αυτό που οι ειδικοί ονομάζουν «remarketing» μέσω των newsletter.

Η μελέτη των στατιστικών στοιχείων των αποστολών των ενημερωτικών δελτίων σας, προσφέρει πολύτιμα συμπεράσματα σχετικά με τις συνήθειες, τις προτιμήσεις, και τις αντιδράσεις του κοινού σας. Οι πλατφόρμες αποστολής πρέπει να σας παρέχουν όσο το δυνατόν περισσότερα στατιστικά στοιχεία. Δείτε τόσο τα συγκεντρωτικά όσο και τα αναλυτικά στατιστικά στοιχεία που σας παρέχει η πλατφόρμα που διαχειρίζεται και υποστηρίζει η intros.gr.

Για παράδειγμα, γνωρίζοντας τις ημέρες ή ακόμα και τις ώρες που το κοινό σας (όπως σας προσφέρονται από τα στατιστικά αποστολής μέσω της intros.gr) ανοίγει να διαβάσει το ενημερωτικό σας δελτίο, μπορεί να σας οδηγήσει να αναπροσαρμόσετε τις αποστολές σας ώστε να φτάνουν την ώρα που οι περισσότεροι θα τις ανοίξουν να τις διαβάσουν.

Ή ακόμα περισσότερο, μπορείτε να απευθυνθείτε στο πιστό κοινό σας (αυτούς που ανοίγουν όλα τα ενημερωτικά σας δελτία με δεδομένο ότι η πλατφόρμα σας δίνει στοιχεία ακόμα και για καθένα ονομαστικά που άνοιξε και διάβασε το ενημερωτικό σας δελτίο), προσφέροντας τους κάποιο από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.

Πολλά ακόμα συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν από τα στατιστικά στοιχεία. Η επεξεργασία τους, είναι μία διαδικασία που δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις, όμως η σωστή εκμετάλλευσή τους, καλόν είναι, να ανατίθεται σε ανθρώπους με γνώση και εμπειρία, ώστε να απολαύσετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι η χρήση της υπηρεσίας αποστολής ενημερωτικών δελτίων της intros.gr, δεν αφορά μόνο την σχεδίαση και την αποστολή του ενημερωτικού σας δελτίου. Τα στατιστικά στοιχεία που σας παρέχει, μπορούν να είναι, πολύτιμος βοηθός στην ανάπτυξη της εταιρείας σας.