Αρχική/Λειτουργίες/Mεμονωμένες αποστολές/Προσωποποιήμενες αποστολές

Προσωποποιήμενες αποστολές

Τα μηνύματα που στέλνετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν χρειάζετε να είναι στατικά, ένα μήνυμα που πηγαίνει σε πολλούς παραλήπτες, ακόμα και αν πρόκειται για μία μεμονωμένη αποστολή. Μπορείτε να προσωποποιήσετε το μήνυμα που στέλνετε σε κάθε παραλήπτη.

Στην αποστολή σας προς την intros.gr, του περιεχομένου του ενημερωτικού σας δελτίου, ενημερώστε μας ποιό στοιχείο θα θέλατε να είναι προσωποποιημένο στο μήνυμά σας.

Στις περιπτώσεις μεμονωμένης αποστολής, τα στοιχεία που μπορούμε να χρησιμποιήσουμε για την προσωποποίηση των μηνυμάτων σας είναι συγκεκριμένα και είναι "Το όνομα", "Το επίθετο", "Το πλήρες όνομα", "η σημερινή ημερομηνία", και "η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου". 

Η χρήση προσωποποιημένης αποστολής, θα σας βοηθήσει να έχετε πιο προσωποποιημένη επαφή με τους παραλήπτες των μηνυμάτων σας, η οποία δουλεύει προς όφελος της επιχείρησης σας. Με αυτόν τον τρόπο δηλώνεται ότι ο κάθε παραλήπτης του μηνήματός σας είναι σημαντικός για εσάς!